ΠΑΚΕΤΟ 10 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

MY FLOW ADVANCED & YOGA ESSENTIALS

5 x My flow advanced & 5 x Yoga Essentials Πρακτικές δυναμικής ροής αλλά και μαθήματα ευθυγράμμισης και εμβάθυνσης για ασκούμενους με εμπειρία
Write your awesome label here.
Courses included

MY FLOW ADVANCED & YOGA ESSENTIALS

5 x My flow advanced & 5 x Yoga Essentials Πρακτικές δυναμικής ροής αλλά και μαθήματα ευθυγράμμισης και εμβάθυνσης για ασκούμενους με εμπειρία

MY FLOW ADVANCED & YOGA ESSENTIALS

5 x My flow advanced & 5 x Yoga Essentials Πρακτικές δυναμικής ροής αλλά και μαθήματα ευθυγράμμισης και εμβάθυνσης για ασκούμενους με εμπειρία
Δημιουργήθηκε με